Politika zaštite osobnih podatka klijenata, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR / Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća

O-Tours PCO d.o.o. sve osobne podatke klijenata prikuplja, obrađuje i pohranjuje u skladu s važećim zakonskim odredbama i propisima. Obrada podataka podrazumijeva svako postupanje s osobnim podacima klijenata od trenutka primitka. Podatke potrebne za rezervaciju, sklapanje Ugovora i kasniju realizaciju ugovornih obveza i usluga kupac daje dragovoljno. Od kupca se traži samo nužne podatke za izradu rezervacije / sklapanje Ugovora te pružanje / izvršenje usluga u skladu s Ugovorom.

U slučajevima kad je O-Tours PCO d.o.o. posrednik, a ne direktni izvršitelj usluge i kad je za sklapanje Ugovora i izvršenje usluga nužno proslijediti određene podatke putnika izvršitelju (npr. podaci potrebni za izradu police osiguranja kod osiguravajuće kuće, podaci potrebni za rezervaciju avio ili brodske karte, rooming lista koja se dostavlja smještajnoj jedinici, podaci o gostima koje sukladno zakonskim odredbama o boravišnim pristojbama prikupljaju lokalne turističke zajednice itd.) ugovorni partner / izvršitelj obvezuje se u skladu s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR postupati s podacima u okviru ugovornih i zakonskih obveza te se obvezuje podatke koristiti isključivo u svrhu za koju ima privolu kupca – sklapanje Ugovora i izvršenje ugovornih obveza i usluga.

Pravo uvida u podatke klijenata / službene dokumente koji sadrže podatke klijenata, sukladno zakonskim odredbama, imaju nadležna tijela (nadležne inspekcije, policija, pravosudna tijela). Ovlašteni predstavnici nadležnih tijela, prema potrebi, mogu napraviti preslike dostupnih dokumenata, presnimiti sve sadržaje sustava pohrane i prikupiti druge relevantne informacije. Pravna osnova za prijenos i obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza.

Standardni podaci o klijentima koje se prikuplja putem rezervacijskih obrazaca su: ime i prezime, adresa, datum rođenja, kontakt broj telefona / mobitela, kontakt e-mail, vlastoručni potpis (u slučaju kad klijent ugovara usluge osobno u poslovnici te ispunjava fizičku prijavnicu, podatke o sredstvu plaćanja (npr. broj računa ili podatke kartice u slučaju ispunjavanja obrasca za autorizaciju na daljinu).

U cilju što bolje organizacije putovanja i kvalitetnijeg izvršenja usluga, O-Tours PCO d.o.o. može od klijenta tražiti i neke dodatne informacije i podatke, a koje klijent daje dragovoljno. U slučaju ugovaranja specifičnih usluga, O-Tours PCO d.o.o. od klijenta ima pravo tražiti dodatne podatke (npr. OIB, broj osobne iskaznice ili putovnice uz datum isteka, itd.), a koji trebaju biti proslijeđeni ugovornim partnerima radi ugovaranja i izvršenja zatražene usluge. U slučaju da klijent dostavi podatke iz kategorije posebno zaštićenih osobnih podataka (npr. podaci o zdravstvenom stanju), klijent daje svoju privolu za obradu tih podataka u svrhu izvršenja Ugovora – pružanje posebnih usluga.

O-Tours PCO d.o.o. prikuplja i obrađuje i sljedeće podatke klijenata u svrhu komunikacije s klijentima, pružanja informacija o novim ponudama, pružanja traženih informacija kao i izvršenja zakonskih i ugovornih obveza: podaci koje klijenti upisuju u kontakt forme na službenoj stranici www.otours.hr te pripadajućim pod-domenama / stranicama projekata u organizaciji O-Tours PCO d.o.o.; podatke koje klijenti upisuju u pred-registracijske i newsletter obrasce; podatke koje klijenti dostave putem elektroničke pošte / službena korespondencija.

Prilikom posjeta klijenta internetskim stranicama prikupljaju se “kolačići” (engl. Cookies – http://www.allaboutcookies.org) koji omogućuju poboljšano iskustvo pretraživanja na osnovu lokacijskih, jezičnih i drugih postavki te preferencija klijenata. Blokiranjem “kolačića” klijent i dalje može pregledavati stranicu, no postoji mogućnost da mu neke mogućnosti i sadržaji neće biti dostupni. Također, svaki klijent ima mogućnost u postavkama internetskog preglednika kojeg koristi u svakom trenutku izbrisati i/ili blokirati “kolačiće”.

Glavni sustavi putem kojih se prikupljaju i obrađuju podaci, odnosno izrađuje potrebna dokumentacija te vrši komunikacija s klijentima i provode marketinške aktivnosti:

  • Rezervacijski sustav Travel Ray – http://www.travelraysoftware.com/web/content/4232
  • Online plaćanja i registracija putem Eventrify sustava: https://get2.events
  • MailChimp: https://mailchimp.com/legal

Uzimajući u obzir legitimne interese klijenata te legitimne interese O-Tours PCO d.o.o., kontakt podatke koje su klijenti dostavili koristi se u svrhu informiranja klijenata o: rokovima plaćanja i dugovanjima za rezervacije koje su u tijeku; svim bitnim informacijama ili eventualnim izmjenama vezanima uz ponude i ugovore; završnim obavijestima uoči putovanja; popustima koje klijent može ostvariti; novim ponudama koje bi klijenta mogle zanimati na osnovu ranije iskazanog interesa. Klijent zadržava pravo da se u bilo kojem trenutku odjavi s newsletter liste (klikom na “Odjava”) te više neće primati obavijesti o novim ponudama i popustima. Jednako tako klijent se u bilo kojem trenutku iznova može prijaviti na newsletter listu / obnoviti svoju privolu za korištenjem podataka u marketinške svrhe.

Klijent ima pravo od O-Tours PCO d.o.o. zatražiti informaciju o tome koje njegove osobne podatke se obrađuje i pohranjuje, kao i zatražiti ispravak u slučaju netočnih podataka ili brisanje određenih podataka za koje ne postoji zakonska osnova za čuvanje. O rješenju takvog zahtjeva O-Tours PCO d.o.o. izvijestit će klijenta u zakonskom roku od najkasnije mjesec dana. Taj se rok, uz obrazloženje dano klijentu, može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

O-Tours PCO d.o.o. ne može udovoljiti zahtjevu klijenta za brisanjem podataka i/ili dokumenata nužnih za izvršenje Ugovornih usluga, kao ni podataka i/ili dokumenata koje agencija sukladno zakonskim odredbama mora čuvati do isteka zakonskih rokova obveze čuvanja (npr. ponude, ugovori, računi, itd.).

Klijent svoja prava može ostvariti podnošenjem zahtjeva: elektroničkom poštom na otours@otours.hr ili pisanim zahtjevom upućenim na adresu sjedišta – O-Tours PCO d.o.o, Gajeva 6/1.kat, 10 000 Zagreb.

Nadzorno tijelo na teritoriju Republike Hrvatske je Agencija za zaštitu osobnih podataka (Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska; azop@azop.hr; +385 1 4609 080).

Internetske stranice na kojima možete pronaći Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća: http://azop.hr/images/dokumenti/626/opca-uredba.pdf i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html