Kontakt

O Tours d.o.o. za usluge u turizmu - putnička agencija

Gajeva 6/I, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 86757742446
ID KOD: HR-AB-01-080086189
Tel: 385 1 48 31 444
Fax: 385 1 48 13 013
e-mail: otours@otours.hr

Upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 080086189, temeljni kapital 180.000,00 kn uplaćen u cijelosti, član uprave Dubravka Štengl IBAN: HR6924840081100603496 Raiffeisenbank Austria d.d. i HR5824810001120013055 Kreditna banka Zagreb d.d.

Kontakt forma

Lokacija