Izjava o privatnosti

O – Tours PCO d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici O – Tours PCO d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita osobnih podataka

Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08,130/11, 106/12), turistička agencija O-Tours PCO d.o.o (skraćeno: Agencija), skrbi o zaštiti svih osobnih podataka koje u svrhu izvršavanja obaveza u domeni poslova turističke agencije prikuplja od svojih klijenata. Procedure zaprimanja, pohranjivanja, čuvanja povjerljivih osobnih podataka klijenata propisane su internim Pravilnikom o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podatka fizičkih osoba.

Razlog prikupljanja osobnih podataka

Uz prethodnu privolu, osobni podaci klijenta/putnika sukladno pravima i obavezama Zakona o pružanju usluga u turizmu, te ugovornim obavezama koje proizlaze iz turističke djelatnosti, mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti isključivo za potrebe pojedinog projekta baziranog na međusobnim ugovorima i jasno navedenim Uvjetima poslovanja – koji su dio procesa tijekom kojeg klijent/putnik ostavlja svoje osobne podatke. Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji može nedvojbeno odredit osobu, tj. utvrditi njen identitet (kao što su ime i prezime, adresa, OIB, JMBG, broj OI, broj putovnice, broj bankovne kartice) kao i svaki drugi podatak, čije neovlašteno korištenje može nanijeti materijalnu i moralnu štetu klijentu/putniku.

Prikupljanja (on-line i off-line) podataka

Osobni podaci klijenta/putnika smiju se prikupljati i dalje obrađivati u sklopu poslova i obaveza djelatnosti Agencije – samo u slijedećim uvjetima:

  • Podaci se smiju prikupljati isključivo i jedino za svaki posebni, pojedinačni projekt (putovanje, kongres i slično)
  • Kad je klijentu/putniku informacija o svrsi prikupljanja pojedinih podataka, unaprijed dostupna na mrežnim stranicama Agencije i/ili treće osobe u procesu (organizator kongresa ili organizator putovanja)
  • Kad je klijent/putnik nedvojbeno upoznat s uvjetima i pravilima struke/projekta/putovanja u svrhu kojih se traže njegovi osobni podaci
  • Kad je klijent /putnik dobrovoljno prihvatio spomenute uvjete, te nastavno tome, svojim zahtjevom ili prijavom, dao privolu da se njegovi podaci u svrhu ostvarenja zahtjeva, mogu dostaviti drugim dionicima poslovnog procesa.
    Bez privole osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati jedino u slučajevima određenima zakonom. Svaki klijent/putnik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade svojih podataka.

Čuvanje podataka

Poduzete su sve organizacijske i tehnološke mjere potrebne da se osobni podaci klijenta/putnika zaštitite od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Agencija se odriče svake odgovornosti koja bi nastala zlouporabom podatak od strane treće osobe, te za bilo kakvu štetu koja može nastati klijentu/putniku zlouporabom istih. Odricanjem od navedene odgovornost, Agencija ne želi umanjiti svoju odgovornost za postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Pravo na uvid u podatke

Klijent/putnik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Agencije radi ostvarivanja prava na uvid svojih osobnih podataka, te na njihovu dopunu, izmjenu, brisanje i slično. Zahtjev se može podnijeti putem e-maila ili faxom. Klijent/putnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko od prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

O-Tours PCO d.o.o.

Gajeva 6/1, 10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 4831 444

+385 1 4813 013

otours@otours.hr

OIB: 63420097130

MB: 4853776

ID kod: HR-AB-01-080086189

Kontaktirajte nas e-mailom: